2024/7(July)/25
پنجشنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۳

مقالات

PHP`s Access data in php files

دسترسی به داده های موقت در تمام صفحات (فایلهای php)

دسترسی به داده های موقت در تمام صفحات (فایلهای php)

داده ها را (در کدها برای جلوگیری از تکرار و ...) میتوان در متغیرها و ثابت ها، بصورت موقت، نگهداری کرد. متغیرها و ثابت ها، فقط در یک فایلِ درخواست شده، ایجاد میشوند و پس از اتمامِ کارِ فایل، از بین میروند؛ به همین علت، باید داده های مورد نیاز را به فایلِ مورد نظر ارسال کنیم، یا داده های مورد نظر را در sessionها یا cookieها، نگهداری کنیم.

ذات شتابزدگی و راههای از بین بردن شتابزدگی چیست؟ (و تفاوت آن باعجله کردن)

ذات شتابزدگی و راههای از بین بردن شتابزدگی چیست؟ (و تفاوت آن باعجله کردن)

ذات شتابزدگی چیست؟ تاثیرات آرامش، تأمل و عقل در از بین رفتن شتابزدگی ... . اعراض نفسانی و اعراض جسمانی ... . فقر و فنا و راضی به رضای خدا بودن ... . به طور کلی تمام حالاتی که برای انسان پیش می آید همانطور که از این جمله پیداست؛ از خودِ انسانست. ...