2024/4(April)/22
دوشنبه، ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳

بیوگرافی

علاقه به هنر از کودکی، باعث شد هنرهای مختلفی را مورد کنکاش و تجربه قرار دهم. و صدا نیز یکی از ابزارهای الهی در زمینه ی هنر و ... با راز و رمزهای بسیار، مرا از کودکی به سوی خود جذب نمود. در خلوت خود پس از کنجکاوی های کودکانه و تقلید از خوانندگان بزرگ و کوچک، در سالهای نوجوانی (1378 تا 1382 شمسی) با آثار اساتید ایران آشنا شده و به تمرین و تکرار و مطالعه ی دقیق این آثار پرداختم. در این سالها و سالهای گذشته ی آن، موفق به مطالعه ی بیش از 60 آلبوم استاد محمدرضا شجریان، قطعات و آلبومهای پراکنده ای از اساتیدی چون بنان، طاهر زاده، محمودی خوانساری، ظلی، تاج اصفهانی، نادر گلچین، افتخاری و ... شدم. از بهار سال 1382 تصمیم به شرکت در کلاس آواز به صورت تخصصی گرفتم که شروع کلاس آواز تخصصی برای بنده از تابستان 1382 بوده است و طی این سالها به دریافت ردیفهای آوازی و شناخت موسیقی و شناخت صدا و صدا دهی از استاد ساورعلیا شدم. البته چند استاد دیگر نیز در گرگان و تهران به منظور آگاهی از شیوه های مختلف را برای چند جلسه تجربه نمودم. حاصل این تجربیات مرا بر آن داشت تا کلاس آوازی در شهر گرگان دایر و تمام سعی خود را در رسیدن هنرجویان در کوتاهترین زمان به صدایی راحت در عین حال با دامنه ای وسیع و سپس شناخت موسیقی (دستگاههای موسیقی و تکنیکها) برای اجراهای زنده و استودیو نمایم.
 

با آرزوی موفقیت برای تمام هنرجویان در این راه

حسین پاسَندی یَساقی