2024/4(April)/22
دوشنبه، ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳

آشنایی با مفاهیم فرکانس (زیر و بمی صدا) ، نوانس (حجم یا volume صدا) و طنین (زنگ صدا)

یک قطعه ی موسیقی به موارد زیر نیازمند است:
1- ریتم
2- صدا (فرکانس، نوانس، طنین)


1- ریتم:
هر چیزی که در یک قطعه موسیقی، مربوط به زمانبندی باشد، در مقوله ی "ریتم" قرار می گیرد. مانند میزان کشش هر صدا در قطعه.
2- صدا:
از سه جهت میتوان صداهای تولید شده توسط یک ساز و یا خواننده را مورد ارزیابی قرار داد:
2- الف) فرکانس: زیر و بمی صداست.همان Do، Re، Mi، Fa، Sol، La، Si که این نت ها روی خطوط حامل می آیند و میزان زیر و یا بم بودن صدا را تعیین میکنند.
2- ب) نوانس: حجم یا شدت صداست. همان volume
2- ج) طنین: جنس صداست. مثلا اگر نی و ویولن، هر دو، یک قطعه موسیقی را از لحاظ نت و حجم صداها، عینا مانند هم اجرا کنند؛ باز چیزی در آن دو قطعه هست که می توان تشخیص داد این دو قطعه با هم متفاوت هستند و آن جنس صدای نی و جنس صدای ویولن می باشد. یا جنس صدای خواننده ای با خواننده ای دیگر. (انتخاب سازها و خواننده ها بر اساس جنس صدای آنها توسط تنظیم کننده، صورت می گیرد)