2024/4(April)/22
دوشنبه، ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳

شاهنامه خوانی با صدای زیبای ابوالحسن تهامی ، خندوانه ، 3 مرداد 1396


دانلود: شاهنامه خوانی با صدای زیبای ابوالحسن تهامی ، خندوانه ، 3 مرداد 1396
پسوند فایل: mp4
حجم فایل: 11.85 MB (12429891 bytes)


بخش آغازین رستم و سهراب
 

کنون رزم سهراب و رستم شنو        دگرها شنیدستی این هم شنو
یکی داستانست پرآب چشم             دل نازک از رستم آید به خشم
اگر تندبادی برآید ز کنج                         به خاک افکند نارسیده ترنج
ستمکاره خوانمش ار دادگر                     هنرمند گویمش ار بی هنر
اگر مرگ دادست بیداد چیست؟   ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟
از این راز جان تو آگاه نیست                 بدین پرده اندر ترا راه نیست
...